Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging

48,0 %
51,3 %


Van Vliet

D66

PvdA

SGP

Klein

VVD

50PLUS

GrBvK

CDA

PvdD

GL

GrKÖ

SP

PVV

CU

Houwers

Monasch


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN OMTZIGT

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering onderzoek doet naar een andere invulling van de begrippen «gezagsverhouding» en «vrije vervanging»;

overwegende dat er snel duidelijkheid nodig is over een structurele oplossing voordat opdrachtgevers weer zzp'ers willen inhuren;

verzoekt de regering, een brief met voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging uiterlijk 1 februari aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Omtzigt


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-50?resultIndex=26&sorttype=1&sortorder=4