Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging

48,0 %
51,3 %


Houwers

SGP

Van Vliet

50PLUS

GrKÖ

PvdD

SP

Klein

PvdA

D66

GrBvK

VVD

CU

GL

CDA

Monasch

PVV


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN OMTZIGT

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering onderzoek doet naar een andere invulling van de begrippen «gezagsverhouding» en «vrije vervanging»;

overwegende dat er snel duidelijkheid nodig is over een structurele oplossing voordat opdrachtgevers weer zzp'ers willen inhuren;

verzoekt de regering, een brief met voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging uiterlijk 1 februari aan de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Omtzigt


Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt over voorstellen voor een andere invulling van gezagsverhouding en vrije vervanging

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-50.html