Kamerstuk 34036-47

Motie van de leden Van Weyenberg en Omtzigt Omtzigt over een formeel besluit over de wijze waarop de Wet DBA wordt gehandhaafd

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 8 december 2016
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-47.html
ID: 34036-47

47,3 %
52,0 %

PvdD

CU

SGP

VVD

Klein

PvdA

GrBvK

GrKÖ

50PLUS

GL

CDA

SP

Houwers

Van Vliet

D66

Monasch

PVV


Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN OMTZIGT

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het uitstel van handhaving van de Wet DBA, behalve voor kwaadwillenden, nog steeds tot veel onduidelijkheid leidt;

verzoekt de Staatssecretaris van Financiën, voor het kerstreces in een formeel besluit vast te leggen op welke wijze hij de handhaving van de Wet DBA vormgeeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Omtzigt