Kamerstuk 34036-23

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)


46,7 %
53,3 %

Van Vliet

GL

SGP

VVD

Klein

PVV

GrKÖ

PvdD

CU

SP

CDA

Houwers

50PLUS

D66

GrBvK

PvdA


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goedwillende ondernemers geen boetes krijgen;

overwegende dat ook het risico op naheffingen opdrachtgevers weerhoudt van het inhuren van zzp'ers;

verzoekt de regering om geen naheffingen op te leggen, tenzij de betreffende opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Bashir

Schouten

Klein