Kamerstuk 34036-23

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over niet opleggen van naheffingen tenzij de opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)


46,7 %
53,3 %

D66

CDA

GL

SGP

GrKÖ

VVD

CU

GrBvK

50PLUS

PvdA

Houwers

PVV

Van Vliet

Klein

SP

PvdD


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goedwillende ondernemers geen boetes krijgen;

overwegende dat ook het risico op naheffingen opdrachtgevers weerhoudt van het inhuren van zzp'ers;

verzoekt de regering om geen naheffingen op te leggen, tenzij de betreffende opdrachtgever duidelijk niet van goede wil is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Bashir

Schouten

Klein