Kamerstuk 34036-26

Motie van het lid Omtzigt over het opnieuw definiëren van het begrip "persoonlijke arbeid"

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-26.html
ID: 34036-26

46,0 %
54,0 %

PvdA

VVD

Van Vliet

D66

GL

SP

Houwers

PVV

SGP

Klein

GrBvK

GrKÖ

50PLUS

CU

CDA

PvdD


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het begrip «persoonlijke arbeid» ertoe leidt dat eenvoudig werk moeiteloos in een modelcontract omgezet kan worden, omdat de opdrachtnemer voor vervanging mag zorgen;

verzoekt de regering, het begrip «persoonlijke arbeid» opnieuw te definiëren, daarbij aan te geven in hoeverre dit een onderscheidend criterium is voor het onderscheid tussen werk in loondienst en zelfstandige arbeid en ervoor te zorgen dat zeer eenvoudige arbeid niet leidt tot schijnzelfstandigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt