Kamerstuk 34036-33

Motie van de leden Mei Li Vos en Schouten over heroverwegen van de modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-33.html
ID: 34036-33

71,3 %
28,7 %

SGP

GL

VVD

GrKÖ

D66

PVV

SP

GrBvK

50PLUS

PvdD

Houwers

PvdA

CU

Klein

Van Vliet

CDA


Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN MEI LI VOS EN SCHOUTEN

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen;

verzoekt de regering, de reeds door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers van PostNL te heroverwegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos

Schouten