Stemming

Motie van het lid Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR

25,3 %
74,0 %


GL

CDA

GrKÖ

PVV

Van Vliet

Klein

Monasch

D66

SGP

GrBvK

Houwers

CU

PvdA

VVD

SP

PvdD

50PLUS


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) is afgeschaft en in plaats daarvan modelovereenkomsten zijn geïntroduceerd;

overwegende dat de introductie van modelovereenkomsten heeft geleid tot het mislopen door zzp'ers van opdrachten;

overwegende dat de door de Staatssecretaris van Financiën afgekondigde opschorting van de handhaving de verwarring en onzekerheid rond de modelovereenkomsten op korte termijn niet oplost;

van mening dat zolang niet tot een integrale benadering van het fenomeen zzp'er is besloten er beter teruggegrepen kan worden op het niet ideale, maar wel bewezen concept van de VAR;

verzoekt de regering, de modelovereenkomsten ten spoedigste te vervangen door de VAR, waarbij zo mogelijk de inmiddels opgedane inzichten uit het rapport van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA worden verwerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten


Motie van het lid Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-53.html