Stemming

Motie van het lid Ziengs over verkorten van de doorlooptijd bij de Belastingdienst

100,0 %
0,0 %


GL

CU

GrKÖ

GrBvK

Klein

CDA

50PLUS

SP

Houwers

PVV

Van Vliet

PvdA

D66

VVD

PvdD

SGP


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID ZIENGS

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opdrachtgevers en zelfstandigen door deze nieuwe wet vooral moeten kunnen blijven ondernemen;

overwegende dat de regering een aantal acties aankondigt waaronder het vergroten van de capaciteit bij de Belastingdienst;

constaterende dat de huidige doorlooptijd van gemiddeld negen weken om een modelovereenkomst te beoordelen door de Belastingdienst erg lang is;

verzoekt de regering, de doorlooptijd bij de Belastingdienst te verkorten en voor het kerstreces de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs


Motie van het lid Ziengs over verkorten van de doorlooptijd bij de Belastingdienst

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-31.html