Stemming

Motie van het lid Ziengs over verkorten van de doorlooptijd bij de Belastingdienst

100,0 %
0,0 %


D66

GrBvK

CU

PVV

SGP

GL

SP

PvdD

CDA

PvdA

GrKÖ

Klein

Houwers

50PLUS

Van Vliet

VVD


Nr. 31 MOTIE VAN HET LID ZIENGS

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat opdrachtgevers en zelfstandigen door deze nieuwe wet vooral moeten kunnen blijven ondernemen;

overwegende dat de regering een aantal acties aankondigt waaronder het vergroten van de capaciteit bij de Belastingdienst;

constaterende dat de huidige doorlooptijd van gemiddeld negen weken om een modelovereenkomst te beoordelen door de Belastingdienst erg lang is;

verzoekt de regering, de doorlooptijd bij de Belastingdienst te verkorten en voor het kerstreces de Kamer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ziengs


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-31?resultIndex=61&sorttype=1&sortorder=4