Stemming

Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51)

90,7 %
8,7 %


GL

PVV

Monasch

Van Vliet

SGP

GrKÖ

GrBvK

SP

PvdA

Klein

Houwers

CU

D66

VVD

50PLUS

CDA

PvdD


Nr. 60 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 51

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de commissie Boot onderzoek gedaan heeft naar de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA),

overwegende dat de commissie tien aanbevelingen heeft gedaan ter verbetering van de beoordeling of een arbeidsrelatie als dienstbetrekking kwalificeert,

verzoekt de regering de aanbevelingen van de commissie Boot te betrekken bij een nieuw beoordelingskader,

Verzoekt de regering de criteria van de commissie Boot om te bepalen of sprake is van ondernemerschap of werknemerschap te gebruiken bij de handhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos


Gewijzigde motie van het lid Mei Li Vos over de aanbevelingen van de commissie-Boot betrekken bij een nieuw beoordelingskader (t.v.v. 34036, nr. 51)

2016-12-13
Dossier: 34036
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-60.html