Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg over een toets op ondernemerschap

23,3 %
76,7 %


CU

Houwers

SGP

D66

CDA

PvdA

GL

GrBvK

SP

50PLUS

Van Vliet

Klein

VVD

PVV

PvdD

GrKÖ


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat echte ondernemers geen belemmeringen mogen ervaren om te ondernemen;

verzoekt de regering, te verkennen hoe echte ondernemers via een toets op ondernemerschap zekerheid vooraf kunnen krijgen zonder het gebruik van modelovereenkomsten, en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-24?resultIndex=60&sorttype=1&sortorder=4