Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg over een toets op ondernemerschap

23,3 %
76,7 %


CU

D66

SGP

GrKÖ

GL

50PLUS

Klein

Houwers

VVD

SP

Van Vliet

CDA

PvdD

PvdA

GrBvK

PVV


Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat echte ondernemers geen belemmeringen mogen ervaren om te ondernemen;

verzoekt de regering, te verkennen hoe echte ondernemers via een toets op ondernemerschap zekerheid vooraf kunnen krijgen zonder het gebruik van modelovereenkomsten, en de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg


Motie van het lid Van Weyenberg over een toets op ondernemerschap

2016-09-29
Dossier: 34036
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-24.html