Stemming

Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA

15,3 %
84,0 %


Monasch

50PLUS

Klein

CDA

Van Vliet

PvdD

GL

VVD

PvdA

SGP

SP

GrKÖ

CU

PVV

Houwers

D66

GrBvK


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S.

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA in de praktijk averechts uitpakt;

constaterende dat daardoor veel zelfstandigen zonder werk komen te zitten;

verzoekt de regering, de Wet DBA per direct in te trekken en de VAR te laten herleven;

verzoekt de regering voorts, naar andere gerichte oplossingen te zoeken om misbruik en schijnzelfstandigheid aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

De Graaf

Graus

Klein


Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Norbert Klein (Klein), Teun van Dijck (PVV), Dion Graus (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-52.html