Stemming

Motie van het lid Tony van Dijck c.s. over het per direct intrekken van de Wet DBA

15,3 %
84,0 %


Klein

PvdD

Monasch

CDA

SP

Van Vliet

PvdA

CU

SGP

GrKÖ

Houwers

VVD

50PLUS

PVV

GL

GrBvK

D66


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK C.S.

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet DBA in de praktijk averechts uitpakt;

constaterende dat daardoor veel zelfstandigen zonder werk komen te zitten;

verzoekt de regering, de Wet DBA per direct in te trekken en de VAR te laten herleven;

verzoekt de regering voorts, naar andere gerichte oplossingen te zoeken om misbruik en schijnzelfstandigheid aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck

De Graaf

Graus

Klein


Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Dion Graus (PVV), Norbert Klein (Klein), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34036/kst-34036-52?resultIndex=28&sorttype=1&sortorder=4