Kamerstuk 34036-45

Motie van het lid Omtzigt over het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Boot

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 8 december 2016
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-45.html
ID: 34036-45

28,0 %
71,3 %

PvdD

CU

Houwers

SGP

VVD

GL

Monasch

D66

PvdA

GrKÖ

PVV

Klein

Van Vliet

50PLUS

SP

GrBvK

CDA


Nr. 45 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Boot een juridisch scherp rapport geschreven heeft over de beoordeling van modelovereenkomsten;

overwegende dat de commissie hierbij tien aanbevelingen gedaan heeft die, met uitzondering van het criterium of de werkzaamheden van de opdrachtnemer tot de corebusiness van de opdrachtgever behoren, snel uitgevoerd kunnen worden;

verzoekt de regering, alle aanbevelingen van de commissie-Boot, behalve de «corebusiness-beoordeling» en de verlengde gewenningsperiode tot 2018, over te nemen en uiterlijk per 1 februari 2017 in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt