Kamerstuk 34036-53

Motie van het lid Schouten over het ten spoedigste vervangen van de modelovereenkomsten door de VAR

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 8 december 2016
Indiener(s): Carola Schouten (CU)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-53.html
ID: 34036-53

25,3 %
74,0 %

GL

Van Vliet

PvdA

CDA

PVV

Houwers

CU

SP

VVD

SGP

GrKÖ

Monasch

GrBvK

50PLUS

D66

PvdD

Klein


Nr. 53 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat per 1 mei 2016 de VAR (verklaring arbeidsrelatie) is afgeschaft en in plaats daarvan modelovereenkomsten zijn geïntroduceerd;

overwegende dat de introductie van modelovereenkomsten heeft geleid tot het mislopen door zzp'ers van opdrachten;

overwegende dat de door de Staatssecretaris van Financiën afgekondigde opschorting van de handhaving de verwarring en onzekerheid rond de modelovereenkomsten op korte termijn niet oplost;

van mening dat zolang niet tot een integrale benadering van het fenomeen zzp'er is besloten er beter teruggegrepen kan worden op het niet ideale, maar wel bewezen concept van de VAR;

verzoekt de regering, de modelovereenkomsten ten spoedigste te vervangen door de VAR, waarbij zo mogelijk de inmiddels opgedane inzichten uit het rapport van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten Wet DBA worden verwerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten