Stemming

Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap

0,7 %
98,7 %


GrBvK

PvdA

CDA

GL

SGP

Monasch

Houwers

D66

PVV

GrKÖ

Klein

VVD

Van Vliet

PvdD

CU

50PLUS

SP


Nr. 56 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat, zoals in artikel 16 van het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat, iedereen «recht op een vrij en onbelemmerd ondernemerschap» heeft;

overwegende dat het derhalve iedereen vrij moet staan om op een behoorlijke en vrije manier als zelfstandige een onderneming te drijven;

verzoekt de regering, de betekenis van dit Europees grondrecht te toetsen aan de wettelijke mogelijkheden en wettelijke beperkingen om in Nederland als zelfstandig ondernemer vrij en onbelemmerd te ondernemen en het resultaat van deze toetsing te rapporteren aan de Tweede Kamer voor 1 februari 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein


Motie van het lid Klein over het Europese grondrecht van vrij en onbelemmerd ondernemerschap

2016-12-08
Dossier: 34036
Indiener(s): Norbert Klein (Klein)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-56.html