Kamerstuk 34036-34

Motie van het lid Mei Li Vos over na de transitie stapsgewijs de handhaving aanvangen

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)


71,3 %
28,7 %

Van Vliet

CDA

PvdA

GL

CU

D66

PVV

VVD

PvdD

SP

Klein

50PLUS

Houwers

GrBvK

SGP

GrKÖ


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID MEI LI VOS

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat schijnzelfstandigheid leidt tot oneigenlijke concurrentie die ook zelfstandigen benadeelt;

overwegende dat de Wet DBA beoogt schijnzelfstandigheid uit te bannen;

overwegende dat schijnzelfstandigheid relatief veel voorkomt bij pakketbezorgers en medisch specialisten;

verzoekt de regering om, na de transitieperiode stapsgewijs met handhaving aan te vangen en daarbij voorrang te geven aan de pakketbezorgingssector en de medisch specialisten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mei Li Vos