Kamerstuk 34036-28

Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over uiterlijk per 1 december wegwerken van de achterstanden in de beoordeling van contracten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66), Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-28.html
ID: 34036-28

45,3 %
54,7 %

GrBvK

SP

PVV

D66

GL

Houwers

CU

GrKÖ

SGP

Van Vliet

PvdD

PvdA

Klein

CDA

VVD

50PLUS


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat het ongewenst is dat zelfstandigen in onzekerheid verkeren vanwege de wet DBA;

verzoekt de regering, de achterstanden in de beoordeling van contracten uiterlijk per 1 december weg te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg