Kamerstuk 34036-28

Motie van de leden Bashir en Van Weyenberg over uiterlijk per 1 december wegwerken van de achterstanden in de beoordeling van contracten

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties)

Gepubliceerd: 29 september 2016
Indiener(s): Farshad Bashir (SP), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: belasting financiën inkomensbeleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34036-28.html
ID: 34036-28

45,3 %
54,7 %

50PLUS

VVD

GrBvK

PvdD

D66

SP

Houwers

PvdA

CU

CDA

PVV

Klein

SGP

GL

Van Vliet

GrKÖ


Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 29 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel dat het ongewenst is dat zelfstandigen in onzekerheid verkeren vanwege de wet DBA;

verzoekt de regering, de achterstanden in de beoordeling van contracten uiterlijk per 1 december weg te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg