Wetsvoorstel 35483 - 3 juni 2020
Indiener: Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Verslag van een wetgevingsoverleg
Nota van wijziging
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd