Stemming

Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen

85,2 %
14,8 %


Krol

FVD

PVV

CDA

GL

SGP

PvdA

50PLUS

VVD

SP

CU

Van Kooten-Arissen

D66

DENK

PvdD


Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN PATERNOTTE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 4 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel grenzeloze geliefden nu noodgedwongen gescheiden leven omdat hun buitenlandse partners als gevolg van de coronamaatregelen geen inburgeringsexamen kunnen doen;

verzoekt de regering, met ambassades, consulaten en uitvoeringsorganisaties te zoeken naar oplossingen voor deze Nederlandse burgers en hun buitenlandse geliefden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Paternotte


Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen

2021-02-04
Dossier: 35483
Indiener(s): Niels van den Berge (GL), Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-71.html