Stemming

Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 20 lid 3 met voorhang

64,0 %
36,0 %


PvdA

FVD

D66

SGP

CDA

SP

CU

50PLUS

PvdD

GL

VVD

PVV

Van Haga

DENK


Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door «worden regels gesteld».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Artikel 20, derde lid, is de enige bepaling over vrijwillige inburgering in het wetsvoorstel. Met dit amendement wordt in de wet dwingend vastgelegd dat er bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, die aan beide Kamers wordt voorgehangen, regels over vrijwillige inburgering worden gesteld.

Kuzu


Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 20 lid 3 met voorhang

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-22.html