Stemming

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over schrappen van de prestatiebekostiging

48,0 %
52,0 %


CDA

VVD

PVV

FVD

GL

D66

SGP

PvdA

50PLUS

DENK

CU

Van Haga

SP

PvdD


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat prestatiebekostiging een perverse prikkel is en tot een neerwaartse spiraal kan leiden;

verzoekt de regering, de in de nieuwe Wet inburgering voorgestelde prestatiebekostiging te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van den Berge


Motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over schrappen van de prestatiebekostiging

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-43.html