Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 19 over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister

20,0 %
80,0 %


Van Haga

DENK

CU

FVD

PVV

PvdD

GL

PvdA

SP

50PLUS

D66

VVD

SGP

CDA


Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 1 juli 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 12, eerste lid, wordt «Onze Minister» vervangen door «Het college».

II

In artikel 34, derde lid, vervalt «en de verlenging van de inburgeringstermijn».

III

In artikel 35, derde lid, wordt na «de artikelen» ingevoegd «12,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat niet op rijksniveau maar door de gemeente wordt beoordeeld of de inburgeringstermijn voor een inburgeringsplichtige moet worden verlengd. De gemeente krijgt in het wetsvoorstel de regie over de inburgering. De gemeente is ook beter op de hoogte van de individuele omstandigheden van de inburgeraar, van de lokale omstandigheden en van het werk van de cursusinstelling dan de DUO in Groningen. Het amendement vermindert de noodzaak tot uitwisseling van informatie tussen verschillende overheidsinstanties en daarmee ook de bestuurlijke lasten.

Kuzu


Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 19 over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister

2020-07-01
Dossier: 35483
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-56.html