Kamerstuk 35483-43

Motie van de leden Jasper van Dijk en Van den Berge over schrappen van de prestatiebekostiging

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-43.html
ID: 35483-43

48,0 %
52,0 %

D66

PvdD

VVD

SP

CU

CDA

SGP

GL

Van Haga

PvdA

FVD

50PLUS

DENK

PVV


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat prestatiebekostiging een perverse prikkel is en tot een neerwaartse spiraal kan leiden;

verzoekt de regering, de in de nieuwe Wet inburgering voorgestelde prestatiebekostiging te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Van den Berge