Stemming

Amendement van het lid De Graaf over een imperatief geformuleerde afwijzingsgrond in artikel 16a Vw 2000

14,0 %
86,0 %


FVD

PvdD

PVV

PvdA

50PLUS

CDA

SGP

CU

D66

VVD

DENK

GL

SP

Van Haga


Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 46, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 16a, eerste lid, «kan worden» vervangen door «wordt».

Toelichting

Wie niet voldoet aan de gestelde eisen binnen de gestelde termijn, krijgt geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Er dient geen ruimte te zijn voor willekeur of verschillen in interpretatie. De inburgeraar moet weten waar hij of zij aan toe is en dient aan de eisen te voldoen.

De Graaf


Amendement van het lid De Graaf over een imperatief geformuleerde afwijzingsgrond in artikel 16a Vw 2000

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-31.html