Stemming

Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over vaste contracten en fatsoenlijke lonen voor docenten inburgering

34,7 %
65,3 %


CDA

D66

PvdA

DENK

GL

FVD

PvdD

VVD

SP

CU

50PLUS

PVV

SGP

Van Haga


Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel docenten op taalscholen onzekere contracten hebben met een laag uurloon;

verzoekt de regering vaste contracten en fatsoenlijke lonen na te streven voor docenten inburgering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk


Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over vaste contracten en fatsoenlijke lonen voor docenten inburgering

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-44.html