Kamerstuk 35483-27

Amendement van het lid Kuzu over het toevoegen van een termijn aan de ontheffingsgrond van artikel 5 lid 2

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-27.html
ID: 35483-27

16,0 %
84,0 %

DENK

D66

CU

PvdD

SGP

VVD

PvdA

Van Haga

FVD

50PLUS

SP

GL

CDA

PVV


Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 5, tweede lid wordt na «onmogelijk of uiterst moeilijk is om» ingevoegd «binnen vier jaar».

Toelichting

Dit amendement legt in de wet vast welke termijn in acht genomen moet worden bij de beoordeling of het voor een vreemdeling onmogelijk of uiterst moeilijk is om aan de inburgeringsplicht te voldoen. Op die manier kunnen ook getraumatiseerde asielstatushouders voor ontheffing van de inburgeringsplicht in aanmerking komen.

Kuzu