Stemming

Motie van het lid Van den Berge over aansluiten bij de wensen, ambities, kennis en kunde van de individuele inburgeraar

32,0 %
68,0 %


CDA

VVD

PvdA

GL

FVD

SP

D66

PVV

DENK

SGP

PvdD

Van Haga

50PLUS

CU


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat persoonlijke begeleiding op maat de meest effectieve manier is tot het succesvol doorlopen van de inburgerings- en participatietrajecten;

constaterende dat in onderhavige wet niet geoormerkt is welke middelen precies beschikbaar zijn voor maatschappelijke begeleiding;

overwegende dat maatschappelijke begeleiding de sleutel is tot succesvolle inburgering en niet of nauwelijks vervangen kan worden door casemanagement;

verzoekt de regering, in de nadere uitwerking van de kaders die hierover in samenspraak met gemeenten opgesteld worden, zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, ambities, kennis en kunde van de individuele inburgeraar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge


Motie van het lid Van den Berge over aansluiten bij de wensen, ambities, kennis en kunde van de individuele inburgeraar

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-41.html