Stemming

Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale ontwikkelbedrijven bieden

84,7 %
15,3 %


CDA

SP

SGP

CU

PVV

GL

VVD

DENK

50PLUS

PvdD

PvdA

D66

FVD

Van Haga


Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten meer de regie krijgen om inburgeraars, liefst via betaald werk, snel aan de slag te helpen, ook als zij de taal nog niet beheersen;

overwegende dat maatwerk bij het vinden van werk en het leren van de taal een belangrijk uitgangspunt is;

van oordeel dat sociaal ontwikkelbedrijven een belangrijke rol kunnen spelen bij de inburgering, omdat zij inburgeraars snel aan passend werk kunnen helpen;

verzoekt de regering, er bij gemeenten nadrukkelijk op aan te dringen om gebruik te maken van de mogelijkheden tot inburgering die sociaal ontwikkelbedrijven kunnen bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Jasper van Dijk


Motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale ontwikkelbedrijven bieden

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), René Peters (CDA)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-42.html