Kamerstuk 35483-44

Motie van de leden Jasper van Dijk en Gijs van Dijk over vaste contracten en fatsoenlijke lonen voor docenten inburgering

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-44.html
ID: 35483-44

34,7 %
65,3 %

CU

PVV

PvdD

D66

PvdA

VVD

CDA

50PLUS

DENK

SGP

GL

Van Haga

FVD

SP


Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat veel docenten op taalscholen onzekere contracten hebben met een laag uurloon;

verzoekt de regering vaste contracten en fatsoenlijke lonen na te streven voor docenten inburgering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk