Kamerstuk 35483-45

Motie van de leden Van Meenen en Becker over betere controle op de kwaliteit van inburgeringscursussen

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Bente Becker (VVD), Paul van Meenen (D66)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-45.html
ID: 35483-45

98,7 %
1,3 %

PvdA

50PLUS

SGP

Van Haga

FVD

CU

GL

VVD

SP

D66

CDA

DENK

PvdD

PVV


Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN BECKER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onder de huidige Wet inburgering veel fraude is gepleegd met inburgeringscursussen;

overwegende dat kwalitatief hoogstaande inburgeringscursussen en integere aanbieders een fundament zijn voor een succesvol inburgeringstraject;

constaterende dat er twijfels zijn over het mandaat en de bevoegdheden van het keurmerk Blik op Werk, en de twijfels over de mate waarin Blik op Werk een afdoende kwaliteitsborging kan garanderen voor inburgeringscursussen;

verzoekt de regering, om te verkennen of de kwaliteit van het inburgeringscursusaanbod beter door of in samenwerking met een publieke toezichthouder kan worden gecontroleerd, en dit voor de jaarwisseling 2020/2021 aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Becker