Kamerstuk 35483-74

Publicatie Besluit Inburgering en Regeling Inburgering

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 7 september 2021
Indiener(s): Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-74.html
ID: 35483-74

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2021

Op 1 september jongstleden zijn het Besluit inburgering 2021 en de Regeling inburgering 2021 gepubliceerd in respectievelijk het Staatsblad1 en de Staatscourant2.

Met de publicatie van het besluit en de regeling is de uitwerking van de Wet inburgering 2021 in lagere regelgeving afgerond. De Wet inburgering is op 2 februari 2021 in het Staatsblad gepubliceerd3 en treedt in werking op 1 januari 2022.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees