Kamerstuk 35483-36

Motie van het lid Kuzu over oormerken van de uitvoeringskosten van de inburgeringswet

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-36.html
ID: 35483-36

36,7 %
63,3 %

SGP

50PLUS

PVV

VVD

CU

SP

PvdD

Van Haga

GL

FVD

D66

PvdA

DENK

CDA


Nr. 36 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering ervoor heeft gekozen om de inburgeringsvoorzieningen in een specifieke doeluitkering te zetten, maar de uitvoeringskosten toe te voegen aan het Gemeentefonds;

overwegende dat de uitvoeringskosten ten behoeve van de nieuwe Wet inburgering niet ingezet zouden mogen worden voor andere doeleinden;

verzoekt de regering, om de uitvoeringskosten ten behoeve van de nieuwe inburgeringswet te oormerken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu