Stemming

Motie van het lid Segers c.s. over borgen van goed inburgeringsonderwijs bij de roc's

85,3 %
14,7 %


Van Haga

PvdD

50PLUS

SP

SGP

CU

VVD

DENK

PVV

CDA

PvdA

GL

FVD

D66


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat roc's inburgeringsonderwijs geven zonder winstoogmerk en dat hiermee de stap naar een beroepsopleiding en daadwerkelijke inburgering kleiner wordt voor nieuwkomers;

constaterende dat als gevolg van marktwerking, de coronacrisis en regelgeving de kosten van het inburgeringsonderwijs hoger zijn dan de baten, maar dat het roc's wettelijk verboden is dit te compenseren met gelden die bedoeld zijn voor regulier beroepsonderwijs;

constaterende dat de roc-taalscholen ook geen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling;

verzoekt het kabinet, om in gesprek te gaan met de betrokken roc's en de MBO Raad en te borgen dat goed, toegankelijk en betrouwbaar inburgeringsonderwijs mogelijk blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Meenen

Van den Berge

Peters

Stoffer


Motie van het lid Segers c.s. over borgen van goed inburgeringsonderwijs bij de roc's

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Paul van Meenen (D66), René Peters (CDA), Niels van den Berge (GL), Gert-Jan Segers (CU)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-48.html