Stemming

Motie van de leden Van den Berge en Jasper van Dijk over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het verhogen van taaleisen

63,1 %
36,9 %


SP

D66

CU

FVD

DENK

PvdA

Krol

SGP

VVD

GL

Van Kooten-Arissen

50PLUS

PvdD

PVV

CDA


Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 4 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer de verhoging van de taaleis naturalisatietoets controversieel verklaard heeft;

overwegende dat de regering in de nota naar aanleiding van het verslag schreef dat het uitgangspunt is en blijft dat een vreemdeling die heeft voldaan aan zijn inburgeringsplicht, daarmee is vrijgesteld van het inburgeringsvereiste voor het verkrijgen van een sterker verblijfsrecht, maar in het nader rapport schreef dat naast de aanpassing van de taaleis voor naturalisatie ook de taaleis voor sterker verblijf zal worden aangepast;

van mening dat het vereiste taalniveau en ruimte voor maatwerk in de inburgeringswet, de naturalisatietoets en het Vreemdelingenbesluit op elkaar aan zouden moeten sluiten;

verzoekt de regering, geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van het verhogen van de taaleis naturalisatietoets en taaleis sterker verblijfsrecht, zonder voorgenomen beleidswijzigingen eerst ter goedkeuring aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Jasper van Dijk


Motie van de leden Van den Berge en Jasper van Dijk over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het verhogen van taaleisen

2021-02-04
Dossier: 35483
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-70.html