Kamerstuk 35483-56

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 19 over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 1 juli 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-56.html
ID: 35483-56
Origineel: 35483-19

20,0 %
80,0 %

SP

CU

Van Haga

PvdD

GL

SGP

DENK

50PLUS

CDA

PvdA

FVD

VVD

PVV

D66


Nr. 56 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 1 juli 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 12, eerste lid, wordt «Onze Minister» vervangen door «Het college».

II

In artikel 34, derde lid, vervalt «en de verlenging van de inburgeringstermijn».

III

In artikel 35, derde lid, wordt na «de artikelen» ingevoegd «12,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat niet op rijksniveau maar door de gemeente wordt beoordeeld of de inburgeringstermijn voor een inburgeringsplichtige moet worden verlengd. De gemeente krijgt in het wetsvoorstel de regie over de inburgering. De gemeente is ook beter op de hoogte van de individuele omstandigheden van de inburgeraar, van de lokale omstandigheden en van het werk van de cursusinstelling dan de DUO in Groningen. Het amendement vermindert de noodzaak tot uitwisseling van informatie tussen verschillende overheidsinstanties en daarmee ook de bestuurlijke lasten.

Kuzu