Stemming

Motie van het lid De Graaf over grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

13,3 %
86,7 %


PvdD

Van Haga

50PLUS

PVV

SP

FVD

SGP

GL

DENK

CU

VVD

D66

CDA

PvdA


Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat inburgeringsbeleid alleen succesvol kan zijn als er een beperkt aantal mensen ons land binnenkomt;

van mening dat de mensen die ons land binnenkomen hier alleen mogen komen als ze iets bij kunnen dragen aan ons land en hier niet komen om een uitkering op te strijken;

overwegende dat een kleine afstand tot de Joods-christelijke en humanistische basis van onze cultuur meer kans op een succesvolle assimilatie biedt;

constaterende dat de islam hier diametraal tegenover staat;

verzoekt de regering, om de grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor immigranten uit islamitische landen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf


Motie van het lid De Graaf over grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-38.html