Stemming

Motie van het lid Kuzu over externe juridische toetsing van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers

4,0 %
96,0 %


FVD

PVV

SP

VVD

PvdA

Van Haga

DENK

50PLUS

CU

SGP

GL

CDA

PvdD

D66


Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers wil herinvoeren;

constaterende dat de Centrale Raad van Beroep in 2001 oordeelde dat herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers in strijd is met het associatierecht tussen EU-landen en Turkije;

overwegende dat een nieuwe inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers gaat zorgen voor jarenlang juridisch getouwtrek met een zeer waarschijnlijke kans dat de regering deze zaak verliest vanwege strijdigheid met het EU-associatierecht;

verzoekt de regering, om de plannen voor de herinvoering van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers juridisch extern te laten toetsen en de uitkomsten te delen met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu


Motie van het lid Kuzu over externe juridische toetsing van de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-37.html