Wetsvoorstel 31700-XIV - 16 september 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2008
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Amendement
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Amendement
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [en afdoen]
Ter bespreking (procedurevergadering)
Agenderen - begrotingsoverleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)