Stemming

Motie -Jacobi over geïntegreerde visserijvergunningen voor de kleinschalige visserij

92,0 %
8,0 %


Verdonk

PvdD

SP

SGP

CU

PvdA

D66

PVV

GL

CDA

VVD


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 26
MOTIE VAN HET LID JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de toekomst voor vis en visserij gelegen is in een evenwichtig en duurzaam ecosysteem en dat de kleinschalige duurzame visserij hier een goede bijdrage in kan leveren;

overwegende, dat de kleinschalige duurzame visserij grotere kans van slagen heeft als vergunningen gecombineerd mogen worden;

constaterende, dat geïntegreerde visserijvergunningen voor de kleinschalige visserij nu niet mogelijk zijn en dat de huidige regelgeving niet afgestemd is op de kleinschalige, duurzame vissers;

verzoekt de regering zorg te dragen voor een regeling waardoor kleinschalige, duurzame vissers gebruik kunnen maken van geïntegreerde vergunningen met regelgeving die is afgestemd op kleinschalige, duurzame visserij,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jacobi


Motie -Jacobi over geïntegreerde visserijvergunningen voor de kleinschalige visserij

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting economie financiën natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-26.html