Stemming

Motie - Cramer over het ondersteunen van bedrijven die varen onder buitenlandse vlag, maar in Nederland belasting betalen, in het proces van verduurzaming

80,0 %
20,0 %


PvdD

PvdA

PVV

Verdonk

SP

D66

CU

CDA

SGP

GL

VVD


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 31
MOTIE VAN HET LID CRAMER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een groot aantal Nederlandse visbedrijven is dat onder buitenlandse vlag vaart, maar in Nederland belasting betaalt;

constaterende, dat deze bedrijven op dit moment tussen wal en schip vallen omdat noch het vlagland, noch Nederland (financiële) ondersteuning biedt in het verduurzamingproces;

van mening, dat ook deze bedrijven ondersteuning verdienen indien zij hun visserijtechniek wensen te verduurzamen;

verzoekt de regering de mogelijkheden te onderzoeken om ook bedrijven die varen onder buitenlandse vlag maar in Nederland belasting betalen te ondersteunen in het proces van verduurzaming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer


Motie - Cramer over het ondersteunen van bedrijven die varen onder buitenlandse vlag, maar in Nederland belasting betalen, in het proces van verduurzaming

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-31.html