Stemming

Motie Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwekerijen totdat onderzoek is afgerond

1,3 %
98,7 %


GL

CDA

Verdonk

VVD

SGP

D66

PvdA

PvdD

PVV

SP

CU


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 36
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op dit moment geïnvesteerd wordt in viskweek, terwijl onderzoek naar het welzijn van de betreffende vissen en de milieubelasting van de viskweek voorlopig nog niet is afgerond;

overwegende, dat het onwenselijk is, een viskwekerijsysteem te stimuleren waarvan effecten op milieu en dierenwelzijn nog niet duidelijk zijn;

verzoekt de regering de start van nieuwe viskwekerijen en uitbreiding van bestaande viskwekerijen niet toe te staan, totdat onderzoek is afgerond en de Kamer zich heeft kunnen uitspreken over criteria op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwekerijen totdat onderzoek is afgerond

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-36.html