Stemming

Motie- Koppejan c.s. over een regeling ondersteuning certificering

98,7 %
1,3 %


D66

VVD

CDA

GL

Verdonk

CU

SP

PvdD

PvdA

PVV

SGP


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 23
MOTIE VAN HET LID KOPPEJAN C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de samenleving en de consument steeds meer vraagt om duurzaam gevangen vissen waarbij certificering van de visserijactiviteiten steeds belangrijker wordt;

constaterende, dat certificering van visserijactiviteiten de nodige inspanningen en investeringen vragen van de ondernemer;

overwegende, dat niet alle vissers die een duurzaamheidscertificaat wensen, individueel of collectief in staat zijn om dit doel te bereiken omdat het hen aan voldoende financiële draagkracht ontbreekt;

constaterende, dat in verschillende EU-lidstaten de verantwoordelijke visserijministers financiële middelen ter beschikking stellen om de visserij te ondersteunen in het certificeringstraject;

van mening, dat certificering van Nederlandse vis en visproducten bijdraagt aan een transitie naar een meer duurzame visserij;

overwegende, dat per amendement middelen in de begroting 2009, onderdeel visserij, worden voorgesteld ter financiering van een nog op stellen regeling ondersteuning certificering;

verzoekt de regering:

– een regeling ondersteuning certificering te ontwikkelen waarin vissers uit alle visserijsectoren zowel op individuele basis als ook collectief gebruik van kunnen maken;

– een regeling waarin het criterium van financiële draagkracht van de aanvrager, meeweegt bij de toekenning en hoogte van de overheidsbijdrage;

– bij het ontwikkelen van de regeling ook te kijken naar de opzet van vergelijkbare regelingen in andere EU-lidstaten;

– de Tweede Kamer voor 1 april 2009 over de invulling en uitvoering van de regeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koppejan

Jacobi

Cramer


Motie- Koppejan c.s. over een regeling ondersteuning certificering

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Ad Koppejan (CDA), Ernst Cramer (CU), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn organisatie en beleid overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-23.html