Stemming

Motie - Graus over een reddingsplan voor de aalvisserij

6,0 %
94,0 %


Verdonk

VVD

CDA

PVV

CU

SP

SGP

GL

PvdD

D66

PvdA


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 30
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering met een reddingsplan te komen voor de aalvisserij nu vele bedrijven het voorliggende Nationaal Aalbeheerplan niet kunnen overleven, opdat de aalvissers voor ons land behouden blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus


Motie - Graus over een reddingsplan voor de aalvisserij

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-30.html