Stemming

Motie Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau voor de visserijsector

24,7 %
75,3 %


SP

CDA

D66

PVV

SGP

VVD

GL

PvdA

PvdD

CU

Verdonk


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 37
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport «Duurzame visserij» concludeert dat vissers op vrijwel alle terreinen van de zeevisserij geneigd zijn de regels te overtreden;

constaterende, dat de regering niet heeft vastgelegd welk niveau van naleving ten minste gerealiseerd moet worden;

verzoekt de regering het beoogde nalevingniveau voor de visserijsector duidelijk vast te leggen en daar binnen een jaar de handhavingcapaciteit op af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Motie Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau voor de visserijsector

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: begroting bestuur economie financiƫn organisatie en beleid overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-37.html