Kamerstuk 31700-XIV-37

Motie Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau voor de visserijsector

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


24,7 %
75,3 %

CDA

Verdonk

CU

PvdD

GL

VVD

SP

PvdA

D66

SGP

PVV


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 37
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Algemene Rekenkamer in haar rapport «Duurzame visserij» concludeert dat vissers op vrijwel alle terreinen van de zeevisserij geneigd zijn de regels te overtreden;

constaterende, dat de regering niet heeft vastgelegd welk niveau van naleving ten minste gerealiseerd moet worden;

verzoekt de regering het beoogde nalevingniveau voor de visserijsector duidelijk vast te leggen en daar binnen een jaar de handhavingcapaciteit op af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand