Stemming

Motie - Graus over de economische, financiële en sociale gevolgen van een verlaging van de vangstquota

6,0 %
94,0 %


VVD

PVV

D66

PvdA

CU

CDA

Verdonk

PvdD

SGP

SP

GL


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 29
MOTIE VAN HET LID GRAUS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de economische, financiële en sociale gevolgen voor de visserij en ons land in kaart te brengen nu er een in december 2008 nader te bepalen verlaging van de vangstquota zal worden opgelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus


Motie - Graus over de economische, financiële en sociale gevolgen van een verlaging van de vangstquota

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: begroting economie financiën overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-29.html