Stemming

Motie Cramer/ Jacobi over een beloning voor vissers voor het verminderen van bijvangsten

92,0 %
8,0 %


Verdonk

PvdD

PVV

PvdA

D66

GL

SP

CU

SGP

CDA

VVD


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 32
MOTIE VAN DE LEDEN CRAMER EN JACOBI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de grote hoeveelheid bijvangst een hardnekkig probleem blijft waarvoor slechts met grote moeite oplossingen worden gevonden;

van mening, dat vissers die zich daadwerkelijk inspannen voor het verminderen van bijvangsten, bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van ontsnappingspanelen en gebruik van grotere maaswijdte, ondersteuning verdienen in de vorm van extra zeedagen of visuren;

verzoekt de regering met een uitwerking te komen van een dergelijke vorm van beloning en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Jacobi


Motie Cramer/ Jacobi over een beloning voor vissers voor het verminderen van bijvangsten

2008-11-25
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Ernst Cramer (CU), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-32.html