Kamerstuk 31700-XIV-27

Motie Jacobi- Koppejan over een onafhankelijke instelling voor certificering en controle

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

Gepubliceerd: 24 november 2008
Indiener(s): Ad Koppejan (CDA), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-27.html
ID: 31700-XIV-27

74,0 %
26,0 %

CDA

PvdA

PVV

SP

PvdD

GL

Verdonk

CU

D66

VVD

SGP