Stemming

Motie Van Gent/ Ouwehand over een integraal onderzoek naar de bodemgesteldheid in de Noordzee

24,7 %
75,3 %


PVV

SGP

GL

PvdD

SP

D66

VVD

Verdonk

PvdA

CDA

CU


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 34
MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het slecht is gesteld met de visstand in de Noordzee;

van mening, dat de traditionele visserij (onbedoeld) ernstige gevolgen kan hebben voor het bodemleven in de Noordzee;

van mening, dat de verslechtering van de visstand en het bodemleven in de Noordzee gestopt moet worden en moet worden verbeterd;

verzoekt de regering over te gaan tot het instellen van een integraal onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de visstand en bodemgesteldheid in de Noordzee en het doen van aanbevelingen ter verbetering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Ouwehand


Motie Van Gent/ Ouwehand over een integraal onderzoek naar de bodemgesteldheid in de Noordzee

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Ineke van Gent (GL)
Onderwerpen: begroting bodem economie financiƫn natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-34.html