Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

160 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
14 juni 2019 - 26 juni 2019
De Stuwmeerregeling Groningen
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
18 juni 2019 - 26 juni 2019
Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee
Frank Wassenberg (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
11 april 2019 - 6 juni 2019
De (bij)stook van biomassa in centrales
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
26 april 2019 - 29 mei 2019
De nieuwe versterkingsaanpak
Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)

Alle
27 juni 2019
Mijnbouwactiviteiten in het waddengebied
Henk Nijboer (PvdA), William Moorlag (PvdA)
18 juni 2019 - 26 juni 2019
Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee
Frank Wassenberg (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
14 juni 2019
De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS
Cem Laçin (SP), Lammert van Raan (PvdD), Suzanne Kröger (GL)
14 juni 2019 - 26 juni 2019
De Stuwmeerregeling Groningen
Alexander Kops (PVV)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
16 mei 2019
Het bericht ‘Gemeenten geven vervuilde compost gratis weg aan inwoners’
Gijs van Dijk (PvdA), Suzanne Kröger (GL)
26 april 2019 - 29 mei 2019
De nieuwe versterkingsaanpak
Henk Nijboer (PvdA), Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
26 april 2019 - 14 mei 2019
De mogelijke inzet van niet-duurzame biobrandstoffen zoals palmolie binnen het ontwerp-Klimaatakkoord
Suzanne Kröger (GL)
Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
11 april 2019 - 6 juni 2019
De (bij)stook van biomassa in centrales
Lammert van Raan (PvdD), Frank Wassenberg (PvdD)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
10 april 2019 - 22 mei 2019
Het bericht ‘Opnieuw toestemming voor gaswinning zonder proefboring’
Tom van der Lee (GL)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
9 april 2019 - 24 april 2019
De rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
Erik Ziengs (VVD), Helma Lodders (VVD)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 april 2019 - 22 mei 2019
Schade ontstaan door het afsluiten van een lekkende gasput
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
27 maart 2019 - 15 mei 2019
Ok omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
27 maart 2019 - 24 april 2019
Het bericht ‘Mest barst van chemicaliën en dat is slecht nieuws voor de weidevogels’
Laura Bromet (GL), Tjeerd de Groot (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
20 maart 2019 - 8 april 2019
Antwoorden op eerdere vragen inzake het tracé van buizen voor ondergronds transport van gevaarlijke stoffen
Erik Ronnes (CDA), Jessica van Eijs (D66), Paul Smeulders (GL)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
20 maart 2019 - 2 april 2019
De aanleg van glasvezel op het platteland
William Moorlag (PvdA)
Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
18 maart 2019 - 30 april 2019
Het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
15 maart 2019 - 9 april 2019
Het stoppen van het project “Heft in Eigen Hand” of “Eigen Initiatief”
Sandra Beckerman (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)
7 maart 2019 - 24 april 2019
Landbouwgif in Drenthe
Lilianne Ploumen (PvdA), William Moorlag (PvdA)
Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
5 maart 2019 - 2 april 2019
Het artikel ‘35.000 ton bommen uit WO I lekken springstof vlak voor kust in Knokke’
Henk Krol (50PLUS)
Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
26 februari 2019 - 21 maart 2019
De positie van de civiele rechter bij de mijnbouwschade in Groningen en de toegang tot het recht
Sandra Beckerman (SP), Michiel van Nispen (SP)
Eric Wiebes (minister economische zaken) (VVD)