Stemming

Motie Cramer c.s. over het bepleiten van het visurensysteem binnen de Europese Unie

98,7 %
1,3 %


CDA

PvdD

PvdA

VVD

SP

CU

GL

D66

Verdonk

SGP

PVV


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 33
MOTIE VAN HET LID CRAMER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het systeem van zeedagen als ongewenst effect heeft dat vissers dicht bij de kust, waar veel jonge vis zit, gaan vissen om te besparen op zeedagen;

overwegende, dat het systeem van visuren dit negatieve effect niet kent omdat vissers geen dagen verliezen als zij verder de zee opvaren;

overwegende, dat invoering van het visuren systeem aansluit op de huidige werkwijze van vissers en toezicht en controle door de Algemene Inspectie Dienst (AID) goed mogelijk is;

verzoekt de regering het visuren systeem binnen de Europese Unie te bepleiten en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cramer

Jacobi

Koppejan


Motie Cramer c.s. over het bepleiten van het visurensysteem binnen de Europese Unie

2008-11-24
Dossier: 31700-XIV
Indiener(s): Ad Koppejan (CDA), Ernst Cramer (CU), Lutz Jacobi (PvdA)
Onderwerpen: begroting economie financiƫn overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-XIV-33.html