Kamerstuk 31700-XIV-143

Motie Ouwehand over een verbod op transport van levende varkens naar slachthuizen in Rusland

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009


30,7 %
69,3 %

PvdA

CDA

CU

SGP

VVD

PVV

D66

SP

PvdD

Verdonk

GL


31 700 XIV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

nr. 143
MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister het vervoer van Nederlandse varkens naar Russische slachthuizen afwijst omdat deze transporten niet passen in het regeringsbeleid ten aanzien van dierenwelzijn;

verzoekt de regering het transport van levende varkens naar slachthuizen in Rusland niet meer toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand